Nhật Bản

BỘ LĐTBXH chỉ đạo tạm dừng tổ chức xuất cảnh cho đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đến hết tháng 4/2020

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ Bộ Lao Động TBXH vừa có Công điện khẩn gửi các đơn vị thuộc Bộ và các Sở Lao động TBXH Tỉnh Thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong các hoạt động của cơ quan và trong lĩnh vực chuyên môn của ngành.

Toàn văn Công điện (xem tại đây: http://dolab.gov.vn/Uploads/New/2020450146168.pdf)

Trong đó, đối với hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, Bộ yêu cầu tạm dừng các hoạt động trực tiếp tập trung đông người như tuyển chọn, đào tạo cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tạm dừng tổ chức xuất cảnh cho người lao động đến hết tháng 4/2020. Bộ cũng chỉ đạo các Ban quản lý lao động ở nước ngoài thông tin tới người lao động đang làm việc ở nước ngoài bình tĩnh ở lại làm việc và tuân thủ quy định của nước sở tại về phòng chống dịch bệnh, không di chuyển, không đến địa bàn có dịch. Ban quản lý cần tăng cường công tác quản lý, nắm tình hình và đảm bảo quyền lợi của người lao động trong trường hợp bị ảnh hưởng của dịch.

Nguồn: Cục quản lý lao động ngoài nước