Tuyển sinh

Đơn hàng đúc kim loại | 8 lấy 4 nam | Fukushima Nhật Bản| 3-5 năm

1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC – Công việc cụ thể: Thao tác vận hành máy đúc kim loại. – Nơi làm việc: Fukushima, Nhật Bản. – Thời gian làm việc: 03-05 năm   2. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Số lượng: 8 nam – Độ tuổi: 18 - 28 – Trình độ: Trung...

Xem thêm ≫

Đơn hàng mộc cốt pha | 3 lấy 1 nam | Fukushima Nhật Bản| 3-5 năm

1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC – Công việc cụ thể: Lắp ghép, sửa chữa, vệ sinh các tấm cốt pha. – Nơi làm việc: Fukushima, Nhật Bản. – Thời gian lam việc: 03-05 năm   2. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Số lượng: 3 nam – Độ tuổi: 18-30 – Trình...

Xem thêm ≫

Đơn hàng lái máy xây dựng | 9 lấy 3 nam | Fukushima – Nhật Bản| 3-5 năm

1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC – Công việc cụ thể: Lái máy xây dựng (máy xúc, máy ủi, xe lu,...) – Nơi làm việc: Fukushima, Nhật Bản. – Thời gian lam việc: 03-05 năm   2. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Số lượng: 9 nam – Độ tuổi: 18-30 – Trình...

Xem thêm ≫

Đơn hàng hộ lý Nam -Nữ | 40 lấy 20 trúng tuyển| Fukushima Nhật Bản|3-5 năm

  1. CÔNG VIỆC CỤ THỂ  – Công việc cụ thể: Chăm sóc bệnh nhân, người già – Nơi làm việc: Fukushima, Nhật Bản – Thời gian lam việc: 03-05 năm 2. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Số lượng: lấy 20 nam,nữ – Độ tuổi: 18-32 – Trình...

Xem thêm ≫

Đơn hàng nhặt trứng gà | 12 lấy 4 Nam | Fukushima Nhật Bản | 3-5 năm

1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC – Công việc cụ thể: Nhặt trứng, chăm sóc gà – Nơi làm việc: Fukushima, Nhật Bản – Thời gian lam việc: 03-05 năm 2. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Số lượng: lấy 4 nam – Độ tuổi: 18-26 – Trình độ: Trung học phổ...

Xem thêm ≫